มูลนิธิคนตาบอดไทยเชิญทอดผ้าป่ามหากุศลฯ

Spread the love

ขอเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า
“ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดิน ให้รู้หนังสือ และมีงานทำ”
เพื่อจัดหารายได้ สนับสนุนการดำเนินงานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย ให้รู้หนังสือ และมีงานทำ

กำหนดพิธีผ้าป่า วันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา o๙.o๙ น.
ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร ถนนพระสุเมรุ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

1.โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี มูลนิธิคนตาบอดไทย 

1.1 ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนดินแดง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 128-0-85485-0
1.2 ธนาคารกรุงไทย สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 007-0-04410-4
1.3 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 034-4-18061-9
1.4 ธนาคารกสิกรไทย สาขาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 744-2-45208-8

2. ธนาณัติ หรือ ตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย มูลนิธิคนตาบอดไทย ณ ที่ทำการไปรษณีย์สามเสนใน

3.ติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่
เลขที่ 85/1-3 ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2248-0555, 0-2246-3835 โทรสาร 0-2248-0556, 0-2245-9846, 0-2644-8347
อีเมล [email protected]www.tab.or.thwww.nlbp.org,www.facebook.com/tabfoundationLind:0875138787