มีเจ้าภาพแล้ว ขอเชิญร่วมอนุโมทนา: แจ้งข่าว วัดที่ต้องการพระไตรปิฎก

Spread the love

เจริญพรแจ้งข่าวสำหรับญาติโยมที่มีจิตศรัทธาประสงค์สร้างพระไตรปิฎกถวายวัดที่ยังไม่มีพระไตรปิฎกฉบับสมบูรณ์ (ตอนนี้มีเจ้าภาพถวายแล้ว ขออนุโมทนาสาธุ ๆ)

ตอนนี้ที่วัดโป่งมะขาม จ.สุโขทัย วัดในหมู่บ้านเล็ก ๆ สร้างเมื่อปี ๒๔๘๐ ปัจจุบันหลังออกพรรษา ๒๕๕๗ มีพระจำพรรษาดูแล ๕ รูป มีพระท่านที่ศรัทธาปฏิบัติ ต้องการศึกษาพระไตรปิฎกมาก แต่หาอ่านไม่ได้ ท่านขวนขวายติดต่อยืมเงินญาติโยมเพื้อหาซื้อในช่วงพรรษา ก็ไม่พอจะหาซื้อพระไตรปิฎกสมบูรณ์สักฉบับ น่าสงสารท่านมาก จึงขอใช้ช่องทางนี้ แจ้งข่าวสารบุญสร้างพระไตรปิฎกถวายวัด ที่จะได้ใช้ประโยชน์จริง ๆ แก่พระศาสนา ขออนุโมทนาสาธุ ๆ

วัดของท่าน ไม่มีพระไตรปิฎกฉบับสมบูรณ์ที่ใช้การได้ (ที่วัดมีฉบับ ส.ธรรมภักดี แต่เก่าขาด และมีไม่ครบ เปิดอ่านกระดาษฉีกขาด ใช้การไม่ได้เลย)

ท่านใดประสงค์เป็นเจ้าภาพศรัทธา ติดต่อท่านโดยตรงได้ที่ ท่านพระอธิการปรีชาวุฒิ สุวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดโป่งมะขาม หมู่ ๗ บ.โป่งมะขาม ต.คลองยาง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ ๖๔๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๘๘๔๒๔๔๕๑๕