ผ้าป่า ๑๐๐ กอง สืบต่ออายุวิทยุโทรทัศน์หลวงตา เนื่องในวันครบรอบ ๑๐๐ ปี องค์หลวงตา

Spread the love
hc2506d8.jpg

ผ้าป่า ๑๐๐ กอง สืบต่ออายุวิทยุโทรทัศน์หลวงตา
เนื่องในโอกาสวันครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาลองค์หลวงตา

ท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าบ้านตาด หรือโอนปัจจัยร่วมบุญได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี บัญชีออมทรัพย์หมายเลข 510-4-30777-8 ชื่อ “ผ้าป่า ๑๐๐ ปี ชาตกาลหลวงตา –สืบต่ออายุวิทยุโทรทัศน์ โดย หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ พระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน พระอาจารย์บำรุง นวพโล และพระอาจารย์รัฐวีร์ ฐิตวีโร”

(สำหรับท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญแต่มิได้ประสงค์จัดเป็นกองผ้าป่ากองละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ท่านสามารถร่วมสมทบกับผู้อื่น หรือร่วมบุญที่วัดป่าบ้านตาด หรือโอนเข้าบัญชีตามรายละเอียดข้างต้นได้เช่นกัน บัญชีดังกล่าวจะปิดในวันที่ 14 สิงหาคม 2556 โดยโอนปัจจัยทำบุญทั้งหมดรวมลงในบัญชีของมูลนิธิเสียงธรรมฯ เพื่อให้งานเผยแผ่ธรรมะผ่านสื่อวิทยุและโทรทัศน์ของหลวงตาเป็นไปอย่างต่อเนื่องประจำทุกปี เป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยว เป็นเข็มทิศทางเดินที่ถูกต้องของพี่น้องชาวไทยสืบทอดเป็นมรดกธรรมสู่ลูกสู่หลานตลอดไป)