ผ้าป่าพุทธแสนโชค สร้างลานวัด ลานธรรม ลานใจ และบูรณะศาลาโรงครัว

Spread the love

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า “พุทธแสนโชค” จำนวน 2,561 กอง กองละ 199 บาท เพื่อสมทบทุนสร้าง ลานวัด ลานธรรม ลานใจ และบูรณะศาลาโรงครัว ทอดถวาย ณ วัดกาศใต้ ต. บ้านกาศ อ. สูงเม่น จ. แพร่ วันจันทร์ ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 17.09 น.
โดยสามารถร่วมทำบุญผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย (วัดกาศใต้) สาขาสูงเม่น
เลขบัญชี 983-8-19646-0
 หรือ โอนเงินผ่านการแสกน QR Code
กุศลที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันกระทำในครั้งนี้ขอท่านจงประสบแต่ความสุข สวัสดี ปรารถนาสิ่งใดขอให้สมดั่งปรารถนาด้วยกันทุกท่านทุกคน และขอจงเจริญในธรรมแห่งตถาคตด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญฯ

หากประสงค์จะติดต่อสอบถามทางวัด สามารถติดต่อได้ที่ พระอธิการอภิวัฒน์ ญาณวโร เจ้าอาวาส โทร. 082-4964261

h445ca73.jpg

h74ca6bd.jpg

h2f17e3d.jpg

ha3f4246.jpg