ผ้าป่าช่วยเหลือเด็กพิการุนแรง ลำพูน 26ธันวาคม2557

Spread the love

ขอเชิญท่านผู้มีจิตศัทธา ร่วมทอดผ้าป่าช่วยเหลือเด็กพิการุนแรง ลำพูน ใน26ธันวาคม2557 เพื่อการพํฒนาคุณภาพชีวิตเด็กพิการรุนแรง และปรับบ้านให้เป็นห้องเรียน ในนาม ศูนย์การศึกษาพิเศษจว ลำพูน
ท่านสามารถร่วมกุศลได้ที่
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บช 511-1-984259
ชื่อ บช มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ สาขาภาคเหนือจว ลำพูน

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมสละทรัพย์ตามกำลัง เพื่อช่วยเพื่อมนุษย์ที่พิการให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีโอกาสทางสังคมมากขึ้น กราบอนุโมทนาสาธุการยิ่งครับ

h6b657b4.jpg

h7a4035a.jpg

h99e684b.jpg