ผ้าป่าจัดซื้อเตียงผู้ป่วยเเละอุปกรณ์เเพทย์มอบเเก่รพ.ใน จ.ลําปาง ณ ที่พักสงฆ์เเม่ซะละปางใหม่ 26 กพ.64

Spread the love