ประวัติ 28 พระอรหันต์ แห่งยุคกรุงรัตนโกสินทร์

Spread the love

พระอรหันต์แห่งยุคกรุงรัตนโกสินทร์ ที่มาประดิษฐาน ณ พระธุตังคเจดีย์ วัดอโศการาม
1.หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล 2.หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต 3.หลวงปู่สิงห์ ขันตยาขโม
4.หลวงปู่ดูลย์ อตุโล 5.หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ
6.หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
7.หลวงปู่หลุย จันทสาโร
8.หลวงปู่ขาว อนาลโย
9.หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
10.หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ
11.หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
12.หลวงปู่กงมา จิรปุญโญ
13.ท่านพ่อลี ธัมมธโร
14.หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม
15.หลวงปู่สาม อกิญจโน
16.หลวงปู่คำดี ปภาโส
17.หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
18.หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
19.หลวงพ่อมหาเขียน ฐิตสีโล
20.หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท
21.หลวงปู่บัว สิริปุณโณ
22.หลวงพ่อชา สุภัทโท
23.หลวงปู่สุวัจณ์ สุวโจ
24.พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ
25.พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร
26.หลวงปู่หล้า เขมปัตโต
27.หลวงปู่ผาง ปริปุณฺโณ
28.หลวงปู่ผาง จิตตคุตโต

ขอบคุณ http://luangpumun.blogspot.com