ประวัติ หลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน

Spread the love

เดิมที่จังหวัดนี้มีภูเขาลูกหนึ่ง ไม่มีหญ้าไม่มีต้นไม้ เป็นภูเขาหัวล้าน จึงเรียกชื่อว่า ศรีสะเกษ
และ เกษ คำโบราณ แปลว่า ล้าน
หลวงปู่สรวง เป็นคนดั้งเดิมเมืองศรีสะเกษ เดิมชื่อว่า “ต่อ” คนทั่วไปถามว่าหลวงปู่ชื่ออะไร
หลวงปู่บอกว่าลืมเสียแล้ว คนทั่วไปเข้าใจว่าหลวงปู่มาจากสรวงสวรรค์ จึงเรียกว่า “หลวงปู่สรวง”
หลวงปู่สรวง เกิดวันพฤหัสบดี ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๔ ปีขาล ตรงกับ วันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๑๗๙๓ มรณภาพ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓ ตรงกับ วันศุกร์ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๑๐ปี มะโรง รวมอายุได้ ๗๕๐ ปี (เจ็ดร้อยห้าสิบปี)
หลวงปู่สรวง มีบิดา ชื่อ พ่อแก้ว มารดา ชื่อ แม่คำ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ๖ คน เป็น ชาย ๕ คน หญิง ๑ คน หลวงปู่สรวงเป็นบุตรคนที่ ๕ บิดามารดาและพี่น้องทั้ง ๕ คนไปอยู่เมืองสวรรค์กันทั้งหมด
ในสมัยหลวงปู่สรวง อายุ ๓๕ ปี จึงบวชพระได้ หลวงปู่สรวง บวชเมื่อวันศุกร์ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๗
ปีจอ ตรงกับ วันที่ ๒๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๑๘๒๘ อายุได้ ๓๕ ปี พอดี ที่วัดคงคา จ. ศรีสะเกษ
มีพ่อท่านแก้วเป็นเจ้าอาวาส ตอนนี้วัดนี้ไม่มีแล้ว พระครูเทพโลกอุดร เป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้ บวชแล้ว
อยู่ปฏิบัติธรรมที่วัดคงคา พระครูเทพโลกอุดรได้มาโปรดปฏิบัติธรรมอยู่บ่อยๆ
หลวงปู่สรวงบวชมาได้ ๑๒ ปี ได้บรรลุธรรมขั้น ๑ โสดาบัน เมื่อวันพฤหัสบดี ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๖
ปีขาล ตรงกับ วันที่ ๑๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๑๘๔๔ อยู่มา ๑๒ ปี หลวงปู่สรวงได้บรรลุธรรมขั้น ๓
อานาคามี เมื่อวันศุกร์ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๔ ปีขาล ตรงกับ วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๑๘๕๘
จากนี้ไปหลวงปู่ท่านอยู่ป่ามาตลอด
ต่อมาหลวงปู่สรวง ต้องดับขันธ์ตัวเอง เนื่องจากบารมีได้แค่ขั้น ๓ อานาคามี พยายามหลายครั้งแล้ว
ขั้น ๔ อรหันต์ไม่ได้ จึงต้องหยุดแค่นี้
หลวงปู่สรวงไม่มีลูกศิษย์ เพราะอยู่ป่ามาตลอด อาจารย์ของหลวงปู่สรวง มีดังนี้
๑. หลวงปู่กาแก้ว พระอรหันต์ที่มีอายุยาวนานที่สุดในปัจจุบัน (ยังมีชีวิตอยู่)
๒. พระครูเทพโลกอุดร ผู้เป็นพระอุปัชฌาย์และเป็นพระอรหันต์ ที่มีอายุยาวนานถึงปัจจุบัน (ยังมีชีวิตอยู่)
๓. หลวงปู่โพรงโพธิ์ เป็นพระอรหันต์ ที่มีอายุยาวนานถึงปัจจุบัน (ยังมีชีวิตอยู่)
ส่วนพระฤาษีตาไฟ หรือ พระกุกุสันโท พระบรมศาสดาองค์แรกของโลก ซึ่งอาศัยอยู่ที่ป่าเขาเมืองสระแก้ว ภาคอีสานของไทย หลวงปู่สรวงก็ไปนมัสการอยู่ประจำ (ยังมีชีวิตอยู่)
การสักการบูชาหลวงปู่สรวง เครื่องสักการบูชา หลวงปู่สรวง มี ธูป ๓ ดอก เทียน ๒ เล่ม ดอกไม้
๓ ดอก ผู้หนึ่งผู้ใด ท่านหนึ่งท่านใด จะบูชาหลวงปู่สรวง มีเท่านี้ สิ่งอื่นห้ามเอาไปบูชาหลวงปู่สรวง
รูปไก่ หรืออื่นๆ ที่นิยมกัน ไม่ต้องนำไป หลวงปู่ไม่เอาไม่รับ
วัตถุมงคลต่างๆ ที่ทำกันมาหลวงปู่ไม่ได้อนุญาต และหลวงปู่มิได้ปลุกเสก ทำแล้วก็ทำไป
ทำแล้วถือว่าใช้ได้
ว่าวจุฬาของหลวงปู่สรวง ทำด้วยไม้ไผ่ ทั้งว่าวและสายว่าวหลวงปู่สรวงไม่ได้ทำเอง เทพบุตรเมือง
สวรรค์ทำให้ ใครมีว่าวหลวงปู่สรวงไว้บูชาทำให้ศัตรูเกรงขาม และมีบุญบารมี ไม่มีสายว่าวหลวงปู่สรวง
ก็ขึ้นได้ บางครั้งหลวงปู่สรวงก็ขึ้นไปนั่งเล่นตากอากาศบนว่าวก็มี
เหตุที่หลวงปู่สรวงเล่นว่าวจุฬา คือ ให้คนทั่วไปได้เรียนรู้ธรรมข้อหนึ่งว่าจิตใจคนไม่สงบ ไม่นิ่ง ยักไป
ย้ายมา เวลาหนึ่งไม่มีจบ
การที่หลวงปู่สรวงชอบดูการชนไก่ของชาวบ้านนั้นก็ เพื่อความเพลิดเพลินของชาวบ้านเป็นการสอน
ธรรมข้อหนึ่งกับชาวบ้าน คือ การชนกันคือเจ็บทั้งสองฝ่ายมีโทษทั้งสองฝ่าย ถ้าไม่ชนกันก็ไม่เจ็บ ให้รักคนเหมือนรักไก่ชน ถ้ารักคนต้องไม่ชนกัน ความสนุกสนานเพลิดเพลิน คือ การรักกันไม่ชนกัน
หลวงปู่สรวงได้บรรลุธรรมขั้น ๓ อานาคามี มีญาณวิเศษออกจากร่างกายไปใช้กายทิพย์ได้
กายทิพย์มองเห็นติดต่ออยู่กับเทพบุตร เทพธิดาบนสวรรค์เมืองมนุษย์ เมืองนรกได้ ฉะนั้นหลวงปู่สรวง
ต้องอยู่โดดเดี่ยวในป่า หรือในทุ่ง เพื่อสะดวกในการติดต่อ ไม่มาโปรดสัตว์ มนุษย์ เทวดา
การที่หลวงปู่สรวงเอาเงินไปโปรยตามถนนหนทาง เพื่อให้คนยากจน คนร่ำรวยมีเงินทอง
จะไม่เห็น คนยากจนจะเห็น และเอาใช้ไปได้
การที่หลวงปู่สรวงเอาเงินเผาไฟ ใครให้เท่าไรก็เผาหมด บางครั้งก็โยนเข้าป่า หาเท่าไรก็ไม่มีวันพบ
เพราะการเผาเงินก็ดี การโยนเข้าป่าก็ดี เทพบุตร และเทพธิดาบนสวรรค์มารับไป เพราะหลวงปู่ฝากไว้
เมื่อหลวงปู่มรณภาพ เทพบุตรเทพธิดาจะนำเงินนั้นมากองคืนไว้ให้
ชาวบ้านเล่าว่าชาวเขมรหนีภัยสงครามมาขออาศัยด้วย หลวงปู่ก็หุงข้าวหม้อเล็กๆ แต่เลี้ยงชาวเขมร
จำนวนมากได้เพียงพอ และปลอดภัยดีทั้งหมด ก็เนื่องจากเทพธิดาได้เอาข้าวปลาอาหารมาเติมให้จนเพียงพอ คนไม่เห็นแต่หลวงปู่ท่านเห็น และด้วยบารมีของหลวงปู่ทำให้ทุกคนปลอดภัย
หลวงปู่สรวงเมื่อดับขันธ์แล้ว ก็ไปอยู่ที่ภูเขาล้าน จังหวัดศรีษะเกษ เพื่อดูแลบ้านเมือง ยังไม่ไปอยู่เมืองสวรรค์

ปากพนังทำนาย
วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

** กราบเท้ามนัสการหลวงปู่สรวง ที่เมตตาบอกข้อมูลทั้งหมด และอนุญาตให้นำข้อมูลมาเผยแพร่ได้ ให้ผู้ที่สนใจได้รู้ความจริง เรื่องของท่าน
ผู้โพสกระทู้มิได้เจตนาโอ้อวด หรือขัดแย้งกับใครท่านใด มาบอกกล่าว เพื่อวิทยาทานด้านความรู้ **

https://www.youtube.com/watch?v=nfkhuKdm5X8

ha1f201b.jpg