ประวัติ พระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ

Spread the love
hf8bb9ed.jpg

วัดป่านิโครธาราม บ้านหนองบัวบาน ตำบลหมากหญ้า
อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

นามเดิม อ่อน กาญวิบูลย์
บิดา เมืองกลาง กาญวิบูลย์
มารดา บุญมา กาญวิบูลย์
เกิด ที่บ้านดอนเงิน ต. แชแล อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
วันอังคาร เดือน ๗ ปีขาล พ.ศ. ๒๔๔๕

การบรรพชาและอุปสมบท 
เมื่ออายุ ๑๖ ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร ที่วัดเกาะเกตุ บ้านเมืองเก่า อำเภอ กุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

ครั้นอายุครบบวช ก็ได้อุปสมบท เป็นพระภิกษุฝ่ายมหานิกาย ณ วัดปะโค อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เมื่อเดือน ๗ แรม ๑๑ ค่ำ ปีระกา ตรงกับ พ.ศ. ๒๔๖๔ โดยมีพระอาจารย์จันทา เจ้าคณะอำเภอ กุมภวาปี เป็นพระอุปัชฌาย์

การจาริกเพื่อศึกษาธรรมปฏิบัติ 
ใน พ.ศ. ๒๔๖๕ ได้เดินธุดงค์ไปจนถึงอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย และได้เข้าศึกษา ปฏิบัติกัมมัฏฐาน กับพระอาจารย์สุวรรณ เป็นเบื้องต้น

พ.ศ. ๒๔๖๖ ได้ถวายตัวเป็นศิษย์ ของพระอาจารย์เสาร์ และพระอาจารย์มั่น ที่วัดบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ณ ที่นี้ ได้พบกับพระอาจารย์ฝั้น เป็นครั้งแรก

การขอญัตติ 
เมื่อเดือน ๓ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีชวด ตรงกับ พ.ศ. ๒๔๖๗ ได้ญัตติเป็นพระภิกษุธรรมยุติกนิกาย ณ วัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี โดยมีเจ้าคุณ พระธรรมเจดีย์ (จูม พนธโล) เมื่อครั้งยังเป็นพระครูสังฆวุฒิกร เป็นพระอุปัชฌาย์ ท่านพระครูอดิศัยฯ (อดีตเจ้าคณะจังหวัดเลย เป็นพระกรรมวาจารย์)

มรณภาพ
พระอาจารย์อ่อน ญาณสิริ จำพรรษาอยู่ที่ วัดป่านิโครธาราม บ้านหนองบัวบาน ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี จนกระทั่งมรณภาพ