ประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัต

Spread the love
h7410d82.jpg

เกิดวันพฤหัสบดี เดือนยี่ ปีมะแม วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๑๓ ที่บ้านคำบง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ในสกุลแก่นท้าว เป็นตะกูลนักรบ เพียแก่นท้าวเป็นปู่ ปู่เคยผ่านศึกทุ่งเชียงขวาง นายคำด้วงเป็นบิดา นางจันทร์เป็นมารดา นับถือพระพุทธศาสนาตลอดมา

บุคลิกลักษณะ ร่างเล็ก ผิวขาวแดง คล่องแคล่ว ว่องไว สติปัญญาเฉลียวฉลาด มีความประพฤติ อัธยาศัยเรียบร้อย ชอบศึกษาธรรมะ รักในเพศนักบวชประจำนิสัย

อุปสมบทอายุ ๒๒ ปี ที่วัดเลียบ จังหวัดอุบลราชธานี พระอริยกวีเป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูสีทาเป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระครูประจักษ์อุบลคุณเป็นอนุศาสนาจารย์

ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามเบื้องยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.๔)
เดินธุดงค์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะแรก ๒๔ พรรษา บั้นปลายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๖ พรรษา ที่วัดป่าบ้านหนองผือ ๕ พรรษา (๒๔๘๗-๒๔๙๒)
มรณะภาพ ๒๔๙๒ ที่วัดป่าสุทธาวาส จังหวัดสกลนคร อายุ ๘๐