ประชาสัมพันธ์ การอบรมหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ 36 หลวงพ่อวิริยังค์

Spread the love

สถาบันพลังจิตตานุภาพ
เปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรครูสมาธิ
(การเรียนปฏิบัติสมาธิอย่างง่าย และ ไฮเทค)

เป็นการฝึกปฏิบัติทำสมาธิอย่างง่าย
ตามแนวปฏิบัติของพระกรรมฐานสายพระอาจารย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

โดยพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร
ได้เรียบเรียงให้สามารถปฏิบัติได้ง่ายเหมาะกับยุคสมัยปัจจุบัน

เปิดรับสมัครรุ่นที่ ๓๖ (ฉัตติงสโม) โชติกาล (ยุคที่รุ่งเรือง)

เปิดเรียน ๒ ภาค สามารถเลือกเรียนได้ตามความเหมาะสมกับผู้เรียน

:-ภาคเรียนจันทร์ – ศุกร์ เวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๓๐ น.

:-ภาคเรียนเสาร์ – อาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

กำหนดการ

-๑๕ ก.พ. ๕๘ ปฐมนิเทศนักศึกษาครูสมาธิรุ่นที่ ๓๖

-๑๖ ก.พ. ๕๘ ภาคจันทร์-ศุกร์ เปิดเรียน

-๒๑ ก.พ. ๕๘ ภาคเสาร์-อาทิตย์ เปิดเรียน

หมายเหตุ

มีสาขาที่เปิดสอนทั่วประเทศ ใกล้บ้านท่าน
สาขาสถาบันพลังจิตตานุภาพในประเทศไทย

www.samathi.com/

h6c0dfcf.jpg