ประกาศหาเจ้าภาพหนังสือสวดมนต์ฉ​บับภาคเหนือ

Spread the love

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายหนังสือสวดมนต์ ฉบับภาคเหนือ แด่พระภิกษุสามเณร ๑๕๐ วัด จำนวน ๓๐๐ เล่ม เล่มละ ๕๐ บาท

ติดต่อสอบถามได้ที่ วัดนำ้ลัด ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
๐๘๔ ๖๑๖๗๘๕๓

หรือ โอนเข้าบัญชี ชือ บัญชี วัดน้ำลัด ธ. กรุงไทย เลขบัญชี ๙๘๔ – ๐- ๐๙๑๖๐ – ๓

h4edd614.jpg