บูรณะพระบรมธาตุเจดีย์แท่นคำ อ.ลี้ ลำพูน

Spread the love

ประกาศงานบุญบูรณพระบรมธาตุเจดีย์แท่นคำ

ปิดทองยอดฉัตรพระธาตุเจดีย์

☀️ด้วย วัดพระธาตุแท่นคำแห่งนี้เป็นพุทธสถานเก่าแก่ของเมืองลี้เดิมในอดีตกาล หลวงปู่ครูบาเจ้าชัยยะวงษาฯ องค์ประธานสร้างพระธาตุเจดีย์องค์ปัจจุบัน “แต่เดิมพระธาตุนี้เป็นสีขาว หลวงปู่ท่านกำหนดเช่นนั้น ด้วยว่าเป็นพระธาตุเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนพระนลาฏ (กระดูกหน้าผาก) พระอุระธาตุ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฯอันพระมหากัสสปเถระเจ้านำมาประดิษฐานไว้บนแท่น(ทอง)คำแห่งนี้”

#ทุสสเจดีย์

วัดพระธาตุแท่นคำ กำหนดการปิดทองยอดฉัตร บูรณองค์พระธาตุให้เป็นสีขาวมุกดังเดิม

วันที่ ๖ พ.ค.ถึงวันที่ ๖ มิ.ย. พ.ศ.๒๕๖๒

โดยเปิดให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพ กองบุญละ ๑,๙๙๙ บาท จำนวน ๑๙๙ กองบุญ และถวายบูรณตามกำลังศรัทธา ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพบูรณพระบรมธาตุเจดีย์แท่นคำ ได้ที่

ธนาคารกรุงไทย สาขาลี้

ชื่อบัญชี “บุญทำนุบำรุงวัดแท่นคำ”

เลขที่ บัญชี 988 5 58432 3

วัดออกใบอนุโมทนาบัตรให้ทุกท่านได้

กรุณาแจ้งใต้ post รายละเอียด @ line ด้วยเบอร์โทร.0935155818

ขอเจริญพร

พระปลัดณัฏฐกิตติ์ นาถสีโล

เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแท่นคำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน