บุญใหญ่…ให้การศึกษาแด่พระสงฆ​์…ขอเชิญร่วมถวายหนังสือเรียน​แด่พระบวชใหม่ในพรรษา

Spread the love

ขอเชิญร่วมถวายหนังสือเรียนแด่พระบวชใหม่ในพรรษา

สืบเนื่องจากงานอุปสมบทหมู่รุ่นที่ 14 ที่ผ่านมา มีพระบวชใหม่ 45 รูป

ปัจจุบันเหลือพระใหม่จำพรรษา 32 รูป

จึงขอเชิญท่านร่วมบุญถวายหนังสือเรียน
นักธรรมชั้นตรี จำนวน 32 ชุด (พระใหม่)
นักธรรมโท จำนวน 9 ชุด (พระเก่า)
นักธรรมเอก จำนวน 3 ชุด (พระเก่า)

รวมทั้งสิ้น 44 ชุด ราคาชุดละ 350 บาท

ร่วมบริจาคได้ที่วัดเนินตอง ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทร.084-4341650 หรือ 087-6777787 พระสมุห์ณัฐฐาวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

หรือทำบุญผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนอัสสัมชัน
ชื่อ พระณัฐฐาวัฒน์ โพธิ์แจ้ง
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 402-4-21605-1

ha47ec3d.jpg