บุญปล่อยปลาวันขึ้นต้นปีใหม่

Spread the love

เนื่องในวาระโอกาสส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ทางวัดสันทราย อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ จัดโครงการสวดมนต์ข้ามปีชีวิตดีข้ามชาติ เพื่อเป็นการเสริมสร้างบุญ เกื้อหนุนชะตาชีวิตที่จะก้าวข้ามปีเก่าสู่ปีใหม่ ด้วยการทำวัตรสวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา และ สวดอิติปิโส จนตลอดถึงรุ่งเช้าของวันใหม่ คือ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ พร้อมกันนี้ก็จัดให้มีการปล่อยปลาเพื่อเพิ่มเสริมต่อชะตาชีวิต
ดังนันจึงขอเชิญท่านผู้มีจิตเมตตา ปรารถนาดี เกื้อกูล ต่อชีวิตสัตว์เพื่อนร่วมโลก ร่วมบุญปล่อยปลา ตัวละ ๑ บาท เพื่อปล่อยสู่ลำนำธรรมชาติข้างวัดสันทราย ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ โดยร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาไชยปราการ ชื่อบัญชี บุญนิธิมหาเมตตาบารมี เลขบัญชี 545-0-23052-4
ติดต่อสอบถาม..พระครูวรสุตเขต โทร. 089-8523498 [email protected]