บุญถวายสังฆทานงานประเพณีสรงนำพ​ระธาตุ ฯ และ บุญปฏิบัติบูชา

Spread the love

วัดสันทราย ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ จะได้จัดงานประเพณีสรงนำพระพุทธพรหมเจดีย์ (พระธาตุเตื่อมบุญ หรือ เสริมบุญ) และ พระธัญญมุนี (พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร (เปิดฝาบาตร) สูง ๙ เมตร) โดยกำหนดเอาวันแรม ๘ คำ เดือน ๖ ใต้ เดือน ๘ เหนือ ซึ่งตรงกับวันอัฏฐมีบูชา (วันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ) ในปีนี้ตรงกับวัน อังคาร ที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๙ น. พระสงฆ์จำนวน ๔๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์ เวลา ๑๐.๓๐ น. ประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์ และ ศรัทธาสาธุชน ร่วมสรงนำพระพุทธพรหมเจดีย์ และ พระธัญญมุนี

ดังนั้นจึงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมปฏิบัติธรรมเสริมธรรมเสริมบารมี เป็นพุทธบูชา ๑ คืน ๑ วัน ตั้งแต่ เวลา ๑๘.๐๐ น. ของวัน จันทร์ ที่ ๘ เดือน มิถุนายน ถึง วัน อังคาร ที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมได้ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์จำนวน ๔๙ ชุด ๆ ละ ๕๐๐ บาท

โดยท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญถวายสังฆทานผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาไชยปราการ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กองทุนเพื่อการเผยแผ่ศีลธรรมวัดสันทราย” บัญชีเลขที่ 545-0-14343-5
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ .. พระครูวรสุตเขต โทร. 089-8523498 E-mail : [email protected]

**************************************
บุญก็ได้ ใจก็สงบ พบกันที่ .. วัดสันทราย

hdaf63f6.jpg

hb83e23d.jpg

h23894f7.jpg