บุญด่วน สร้างเวจกุฏี (ห้องน้ำ-ห้องส้วม) ถวายพระกัมมัฏฐานในป่า

Spread the love

บุญด่วน สร้างเวจกุฏี (ห้องน้ำ-ห้องส้วม) ถวายพระกัมมัฏฐานในป่า และปรับปรุงห้องกัมมัฏฐานในป่า งบประมาณ 30,000 บาท (สร้างเวจกุฏี (ห้องน้ำ-ห้องส้วม) 15,000 บาท + ปรับปรุงห้องพักกัมมัฏฐาน 10,000 บาท+ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าให้แสงสว่าง 5000 บ. )
เนื่องจากช่วงออกพรรษา พระภิกษุผู้ใคร่ในธรรม มีเจตนาจะหาที่พักปลีกวิเวก เจริญสมาธิภาวนาในที่สงัดเงียบ ทางสำนักแพร่ธรรมจักรอยากจะสนับสนุนทาน จึงได้ปาวรณาจะทำห้องน้ำ-ห้องส้วมให้ท่าน และปรับปรุงห้องพักให้มิดชิดกันยุงให้เหมาะสมแก่การภาวนาไม่ให้ท่านต้องลำบากมากนัก จึงได้ประกาศแจ้งข่าวบุญกับญาติโยมที่มีจิตศรัทธา ร่วมกันสนับสนุนพระภิกษุปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ โดยใช้งบประมาณไม่ได้สูงเกินไปทำแบบง่าย ๆ แต่พระบ้านนอกเงิน 25,000 ก็ถือว่ามากอยู่ ขอเชิญท่านมีจิตศรัทธาร่วมบุญในครั้งนี้ตามกำลังศรัทธา เจริญพร

เชิญติดต่อร่วมบุญได้ที่ พระอาจารย์กฤษกร กิตติปญโญ
สำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร บ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 โทร 089 2137759[email protected]

หรือที่ เลขบัญชี 014-8-83145-9 ชื่อบัญชี โครงการบุญสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา สูงเม่น

หรือที่เลขที่บัญชี 981-0-52153-7 ชื่อบัญชี พระกฤษกร กิตติปญโญ ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสูงเม่น
หากท่านร่วมบุญเข้ามากรุณาแจ้งให้ทางสำนักทราบด้วย จะทางข้อความ หรือโทรศัพย์ หรือตามช่องทางที่ท่านสะดวก สาธุ

ติดตามข้อมูลของสำนักแพร่ธรรมจักรเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/phraedhammajak

h2053f7a.jpg

h028600d.jpg

h98d3e2f.jpg

hebc0f79.jpg

h4be678a.jpg

hf4766fb.jpg