บุญด่วน!! ช่วยเหลือทางวัดจัดซื้อหินคลุก เพื่อเทพื้นถนนภายในวัด

Spread the love

วัดหน้าเขื่อน ม.2 (บ้านโกรกน้ำขาว)
ต.โคกเพชรพัฒนา อ.บำเหน็จณรงค์
จ.ชัยภูมิ 36160

เรื่อง ร่วมบุญจัดซื้อหินคลุก (เพื่อเทพื้นถนนภายในวัด)

เนื่องด้วยสำนักสงฆ์หน้าเขื่อน จ.ชัยภูมิ เดิมทีเป็นอดีตวัดที่ถูกทิ้งร้างมานานหลายปี ปัจจุบันพระธนนท์ ธมฺมสาโร ได้เข้ามาบุกเบิกพัฒนาขึ้นใหม่ การพัฒนาวัดควบคู่กับการพัฒนาคน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อดีตวัดร้างแห่งนี้กำลังพัฒนาขึ้นเป็นลำดับๆๆ

ทางสำนักสงฆ์จึงประสงค์ขอบอกบุญมายังคณะศรัทธาผู้ใจบุญทั้งหลาย ได้ร่วมทำบุญจัดซื้อหินคลุก(เทพื้นถนนภายในวัด) จึงอยากจะขอให้คณะศรัทธาทุกท่านโปรดเมตตาให้การช่วยเหลือ ให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตามที่ทางวัดตั้งใจไว้ทุกประการด้วยเทอญ สาธุๆๆ

โดยมีรายการดังต่อไปนี้
– จัดซื้อหินคลุก จำนวน 50 คิวละๆ 450 บาท
– ค่าจ้างรถไถปรับถนน 1,500 บาท

ซึ่งงบประมาณที่ทางวัดหน้าเขื่อน จ.ชัยภูมิ
จะต้องใช้ในการก่อสร้างทั้งหมดรวมอยู่ที่ประมาณ 24,000 บาท

ด้วย อำนาจแห่งคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อันมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นองค์ประธาน ขอจงโปรดอวยพรให้คณะศรัทธาผู้ใจบุญทุกท่าน จงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆๆขึ้นไป ขออานิสงส์ผลบุญในครั้งนี้ จงสำเร็จแก่คณะศรัทธาทุกคนทุกท่านด้วยเทอญ สาธุๆๆ

โดยสามารถร่วมทำบุญถวายปัจจัยได้ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาบำเหน็จณรงค์
ชื่อบัญชี พระธนนท์ ธฺมมสาโร เลขที่บัญชี 318-0-22031-7

โอนร่วมบุญจากต่างประเทศ
Application for outward remittance.
Swift: KRTHTHBK
Krung Thai Bank Public Company Ltd. Bangkok THAILAND
Beneficiary Phra Tanon Thommasalo Account No 318-0-22031-7

สอบถามรายละเอียดโทร 082-8672501 อีเมลล์ [email protected]