บุญด่วน ขอเชิญร่วมสร้างพระประธาน(สมเด็จองค์ปฐม)หน้าตัก ๕ เมตร ๓ องค์

Spread the love

เจริญพร ขอเชิญร่วมสร้างพระประธาน(สมเด็จองค์ปฐม)หน้าตัก ๕ เมตร ๓ องค์ เพื่อถวายให้วัด ๓ วัด ดังนี้
๑.วัดป่าภูผักขา ต.หนองโพนงาม อ.เกษตสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
๒.วัดหนองไร่สามัคคี ต.โคกพระ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
๓.วัดดอนขมิ้น ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

*บริจาคได้ตามกำลังศรัทธา* 

มีการอบรมปฏิบัติธรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปี
พระ ไพโรจน์ กตธัมโม
ธ. กรุงไทย สาขา เลย
เลขที่บัญชี 4030266460
วัดป่าภูผักขา บ้านหนองหอย
ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์
จังหวัดชัยภูมิ 36120
เบอรโทร 0804123168
พัฒนาสังคมต้องเริ่มพัฒนาเยาวชนก่อน
เพราะเยาวชนคือสังคมในอนาคต.