บุญด่วน..ขอเชิญร่วมปิดยอดพิมพ์หนังสือทำวัตรแปล ขาดปัจจัย 15,000 บาท

Spread the love

เจริญพรคณะศรัทธาสาธุชน หรือผู้ที่มีจิตศรัทธาทุกคนทุกท่าน ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือสวดมนต์ทำวัตร เช้า -เย็นแปลวัดบกน้อย จัดพิมพ์ในนามวัดฟ้าห่วนเหนือ ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 35160 ครั้งที่ 3 ทั้งหมดจำนวน 500 เล่มๆละ 40 บาท รวมเป็นปัจจัยทั้งสิ้น 20,000 บาท

สัพพทานัง ธัมมทานัง ชินาติ = การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง

h62cb7d0.jpg

h92afcea_2013-09-13.jpg

h4fe1219.jpg

พิมพ์ครั้งที่ 1 หนังสือทำวัตรสวดมนต์แปลวัดฟ้าห่วนเนือ จำนวน 600 เล่ม พิมพ์เสร็จเมื่อปีที่แล้ว
พิมพ์ครั้งที่ 2 หนังสือทำวัตรสวดมนต์แปลวัดฟ้าห่วนใต้ จำนวน 500 เล่ม พิมพ์เสร็จเมื่อมีนาคมที่ผ่านมา
พิมพ์ครั้งที่ 3 หนังสือทำวัตรสวดมนต์แปลวัดบ้านบกน้อย จัดพิมพ์ในนามวัดฟ้าห่วนเหนือ (กำลังจะดำเนินการ 500 เล่ม)

ภายหลังร่วมทำบุญให้ญาติโยมแจ้งชื่อด้วยทางโพสต์
หรือ E-mail: [email protected]
ทางวัดจะได้พิมพ์รายชื่อทุกท่านลงในหนังสือด้วย ไม่ว่าจะ 10,20 บาท หรือตามกำลังศรัทธา

สามารถร่วมทำบุญได้ที่ ธ.กรุงไทย สาขาศรีสะเกษ
บัญชีเลขที่ 311-3-01066-7
ชื่อบัญชี พระสุริยัน โสภโน

ติดต่อสอบถามดูรายละเอียดของวัดได้ที่: www.facebook.com/phrasuriyan.sopano
หรือโทร 087-9609715 ,082-3790832 (พระสุริยัน โสภโน) E-mail: [email protected]