บุญกุศลเจ้าภาพหล่อ พระเกศสมเด็จองค์ปฐม หน้าตักสี่ศอก ด้วยเนื้อเงิน

Spread the love
hd8d89c8.jpg

ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพหล่อ พระเกศสมเด็จองค์ปฐม หน้าตักสี่ศอก หล่อเฉพาะส่วนพระเกศ ด้วยเนื้อเงินบริสุทธิ์ เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระกุศล เป็นสังฆราชบูชา แก่ เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก หล่อ วันอาทิตย์ที่15 ธันวาคม พ.ศ.2556

เวลา 14.39น. ณ โรงหล่อพระยงค์เจริญการช่าง(เข้าทางวัดศรีษะทอง) อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

สามารถร่วมบุญบริจาคสมทบทุนร่วมเป็นเจ้าภาพ หล่อพระเกศเงินบริสุทธิ์ สมเด็จองค์ปฐมสี่ศอก ได้ที่

ชื่อบัญชี พระธีรศักดิ์ ปญญาวชิโร (เพื่อหล่อพระพุทธโมลีไตรโลกนาถ)
เลขที่บัญชี 020100500394
ธนาคารออมสิน สาขาสำนักราชดำเนิน บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดและบูชาแผ่นเงินแท้ในการเขียนชื่อนามสกุลอธิษฐานบนแผ่นเงิน เพื่อร่วมหล่อพระเกศสมเด็จองค์ปฐมและส่งแผ่นเงินมาได้ที่
พระธีรศักดิ์ ปญญาวชิโร
คณะ7วัดราชนัดดารามวรวิหาร
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
หรือโทร 086-0813558

หรือท่านจะนำแผ่นเงินดังกล่าวมาใส่ในเบ้าหลอม ในวันงานได้ที่โรงหล่อด้วยตัวท่านเองก็ได้

กำหนดการ วันอาทิตย์ที่15ธันวาคม พ.ศ.2556 
เวลา09.30น.ประกอบพิธีบวงสรวง
เวลา10.30น.พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา11.00น.ถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุสามเณร และถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแก่พระภิกษุสามเณร
เวลา12.00น. ผู้ร่วมงานร่วมประทานอาหาร
เวลา13.15น.พระสงฆ์แสดงพระธรรม เทศนา เรื่องกตัญญุตากถา 1กัณฑ์
เวลา14.39น.ประกอบพิธีหล่อพระเกศสมเด็จองค์ปฐม เนื้อเงินบริสุทธิ์ พระสงฆ์9รูปเจริญชัยมงคล คาถา