บอกบุญ เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพมอบทุนให้กับเด็กที่มาวัดตลอดพรรษา(ร่วมสร้างคนดี)

Spread the love

เนื่องจากทางสำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักรได้จัดโครงการพ่อแม่พาลูกหลานเข้าวัดทำบุญวันอาทิตย์ เพื่อต้องการให้เด็กเยาวชนและพ่อแม่ได้ใช้เวลาในวันหยุดร่วมกันทำบุญทำความดี ซึ่งได้จัดมาแล้ว 3 ปี ระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีชาวบ้านให้ความสนใจพาลูกหลานมาร่วมทำบุญ บางครั้งพ่อแม่ไม่ว่าง พ่อแม่ก็ให้ ลูกๆหลานๆมาเอง เด็กแทบทุกคนตั้งแต่ ป.1 จนถึง มัธยม ทุกคน สามารถ กล่าวคำไหว้พระ อาราธนาศีล ได้หมด แม้แต่บทสวดมนต์บทพาหุง มหากาฯ บางคนก็สวดได้ เพื่อเป็นการสนับสนุน เป็นกำลังใจ ให้กับเด็กๆ ได้ทำความดีต่อไป ทางสำนักจึงได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาชน ทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมตลอดพรรษา โดยได้มอบทุนให้ทุกปี ในวันออกพรรษา พรรษาที่แล้วๆมาก็ได้มอบทุนให้ แต่เงินปัจจัยที่มอบไปก็ให้ไปตามกำลังของสำนักที่พอจะหาได้ ทุนละ100-200 บาท ทางสำนักเห็นว่าปัจจุบันนี้ค่าใช้จ่ายอะไรก็แพงหากจะมอบทุนเท่าเดิมก็เห็นว่าจะน้อยไป ปีนี้จึงอยากจะเพิ่มจำนวนเงินทุนให้มากอีกนิดหนึ่ง จึงได้ประกาศบอกบุญให้กับญาติโยมที่เห็นความสำคัญ ได้ร่วมบุญกันสนับสนุนเด็กให้เป็นคนดี มีคุณธรรม

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ มอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชน
วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมเป็นกำลังใจ ให้ เด็ก เยาวชน ตลอดถึงผู้ปกครอง ได้ศึกษาเรียนรู้พระพุทธศาสนา
2.เพื่อส่งเสริม คุณธรรมแด่เยาวชน
3.เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่เด็ก ที่มีความรู้ในทางพระพุทธศาสนาและนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต
4.ให้เด็กเห็นว่าการทำความดี มาวัดทำบุญ เป็นสิ่งที่ดีงาน จึงมีผู้สนับสนุนมอบทุน การศึกษาให้

หากญาติโยมอยากร่วม เป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์ทุนการศึกษาร่วมบุญได้ดังนี้

1.ทุนการศึกษา ครอบครัวที่อบรมคุณธรรมแก่บุตรหลานดีเด่นพากันมาทำบุญทั้งครอบครัว จำนวน ๓ ทุน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท

2.ทุนการศึกษา เด็ก เยาวชน ทำคุณประโยชน์ต่อสำนัก วัดวาอาราม และหมู่บ้าน จำนวน ๕ ทุนๆละ ๕๐๐ บาท

3.ทุนการศึกษาเด็กระดับ มัธยมศึกษา จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 1000 บาท

4.ทุนการศึกษาเด็กระดับ ปฐมศึกษาชั้นปีที่ 5-6 จำนวน 10 ทุน ทุนละ 500 บาท

5. ทุนการศึกษาเด็กระดับตั้งแต่อนุบาลถึงปฐมศึกษาปี ที่ 4 จำนวน 10 ทุนๆละ 300 บาท

6. มอบชุดขาวสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ
ชุด เด็ก ชุดละ 120 บาท จำนวน 20 ชุด
ชุดผู้สูงอายุ ชุดละ 180 บาท จำนวน 30 ชุด

ถ้าพิจารณาเห็นควรแล้ว สามรถร่วมบุญได้ที่

ณ สำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร บ้านน้ำพุ หมูที่ 3 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 โทร 0892137759 เชิญร่วมบุญได้ตามที่อยู่

หรือ เลขที่บัญชี 981-0-52153-7 ชื่อบัญชี พระกฤษกร กิตติปญโญ ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสูงเม่น

หากร่วมบุญแล้ว
กรุณาแจ้งรายละเอียดในกระทู้ หรืออี่เมล์
[email protected]

ติดตามข้อมูลของสำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักนเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/SanakPtibat…rrmcakr?ref=hl
หรือ www.facebook.com/phraedhammajak

h1867ee6.jpg

h6e3b06b.jpg

h78ec0a7.jpg