บอกบุญ ขอเชิญร่วมถวายไตรจีวร อุปกรณ์การเรียน แก่ภิกษุ-สามเณร

Spread the love

อาตมาภาพ พระศักดิ์ชัย โชติปัญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวังตูม ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันถวายไตรจีวร อุปกรณ์การเรียน แก่พระภิกษุและสามเณรวัดวังตูมจำนวน 15 รูป เนื่องจากวัดวังตูมเป็นวัดเล็กๆห่างไกลจากโรงเรียนพอสมควรไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันมากนักจึงทำให้การขออุดหนุดไตรจีวร หรืออุปกรณ์การเรียนได้ยากนัก อาตมาจึงหาวิธีเพื่อจะช่วยเหลือสามเณรเพื่ออยากจะให้เขาได้มีอุปกรณ์การเรียนและเครื่องนุ้งห่มที่จะสามารถปลัดเปลี่ยนในแต่และวันได้ อีกอย่างปีการศึกษาหน้านี้มีสามเณร 2 รูปต้องศึกษาต่อชั้น ปวช และต้องใช้จ่ายพอสมควร อาตมาจึงจัดตั้งเป็นกองทุนเพื่อใช้จ่ายในการศึกษาของพระภิกษุและสามเณร อาตมาภาพจึงขอบอกบุญมายังท่านผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ข้อมูลโดยประมาณมีดังนี้

1.ไตรจีวร ไตรลละประมาณ 800 บาท/1รูป

2.อุปกรณ์การเรียนททั้งหมด 250 บาท/1รูป

3.อื่นๆ

หรือตามศรัทธาของท่านทั้งหลาย
******************************************************
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่

พระศักดิ์ชัย โชติปัญโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวังตูม
090-002-2786 หรือ 037-349969
บริจาคได้ที่ ธนาคาร กสิกรไทย สาขานครนายก เลขที่264-2-42663-2
ชื่อบัญชี พระศักดิ์ชัย โชติปัญโญ สามารถขอตรวจสอบบัญชีได้ตลอดเวลา