บอกบุญ ขอเชิญท่านผู้ใจบุญร่วมกันถวาย ยา เซตทำแผล อุปกรณ์ทางการแพทย์เบื้องต้น

Spread the love
เนื้องด้วย อาตมาภาพ พระศักดิ์ชัย โชติปัญโญ หัวหน้าฝ่ายปฐมพยาบาลสงฆ์ โรงเรียนโพธิวัฒิน์พิทยา(เพื่อการกุศล) มีสามเณรมาเรียนกันเป็นจำนวนมากและมีเณรเจ็บป่วยบ่อยครั้ง และประสบอุบัติเหตุก็บ่อยเช่นกัน จึงทำให้อุปกรณ์ใช้ในการปฐมพยาบาลไม่เพียงพอต่อการใช้ โรงเรียนเป็นโรงเรียนการกุศลจึงไม่สามารถของบสนันสนุนได้ อาตมาเห็นความสำคัญของการเจ็บป่วย จึงขอบอกบุญมา ณ โอกาสนี้ ท่านสามารถร่วมบริจาคในการจัดส่งมา หรือร่วมถาวยเป็นปัจจัยตามจิตศรัทธา นักเรียนมีจำนวนประมาร300 กว่าคน และเป็นเด็กยากจนทั้งสิ้น 

สามารถติดต่อขอรับใบอนุโมทนาได้ การร่วมบริจาคกับโรงเรียนการกุศลท่านสามารถลดย่อนภาษีได้2เท่าเลย

*************************************************ข้อมูลการติดต่อขอบริจาค
พระศักดิ์ชัย โชติปัญโญ 0900022786 หรือ 037349969
เลขที่บัญชี 264-2-42663-2 ชื่อพระศักดิ์ชัย โชติปัญโญ ธนาคารกสิกรไทย สาขานครนายก

การบริจาค จะเป็นการจัดส่งมาทางไปรษณีย์
พระศักดิชัย โชติปัญโญ โรงเรียนโพธิวัฒน์พิทยา ต.ศรีนาวา อ.เมือง จ.นครนายก 26000
Report to moderato