บอกบุญ!หนังสือทำวัตรแปล

Spread the love

เนื่องด้วยทางสำนักสงฆ์บ้านจานยังขาดหนังสือทำวัตรสวดมนต์แปล
เพราะทางสำนักสงฆ์มีโยมมาทำวัตรสวดมนต์ประมาณ 30 คนต่อวันแต่หนังสือสวดมนต์แปลไม่มีเลยดังนั้นจึงขอบอกบุญมายังพุทธบริษัททั้งหลายซื้อหนังสือสวดมนต์ทำวัตรแปลในครั้งนี้ด้วยหรือจัดพิมพ์ถวายก็ดี(แต่ขอฉบับแบบสายอิสาน)ขออนุโมทนาสาธุ

ติดต่อสอบถาม 089-2183130

หรือส่งบริจาคที่สำนักสงฆ์บ้านจาน ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230

หมายเหตุ ขอรับจำนวน 50เล่ม สาธุ