บอกบุญพิมพ์หนังสือเรื่อง “พระเจ้าสิบชาติ” เล่มละ ๒๐ บาท(เหลืออีก ๑๙๗ เล่ม)

Spread the love

ขอบอกบุญถึงนักสร้างบารมีทั้งหลายร่วมสร้างบุญพิมพ์หนังสือเรื่อง “พระเจ้าสิบชาติ” จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม เล่มละ ๒๐ บาท เพื่อแจกเป็นธรรมทานแก่ผู้สนใจ โดยผ่านรายการ “ธรรมยามเช้า” 
หากมีความประสงค์ร่วมบุญครั้งนี้สามารถร่วมบุญผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขาไชยปราการ ประเภทออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “กองทุนเพื่อการเผยแผ่ศีลธรรมวัดสันทราย” เลขบัญชี 545-0-14343-5 สอบถามรายละเอียดที่.. พระครูวรสุตเขต วัดสันทราย อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ โทร. 089-8523498 E-mail [email protected]

สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ
การให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง
หมายเหตุ.. ตอนนี้เหลืออีก ๑๙๗ เล่ม ที่ยังไม่มีเจ้าภาพ