บริจาคสร้างอาคารภูมิสิริมังคลา​นุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Spread the love

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้เริ่มเปิดดำเนินการเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2457
ตลอดระยะเวลาที่ให้บริการแก่ผู้ป่วยมายาวนานถึง 96 ปี ถึงแม้ว่าจะได้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องมาตลอด
แต่เนื่องจากปริมาณผู้มารับการรักษาพยาบาลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี ในปี พ.ศ. 2551 มีจำนวน 1,400,000 คน
(ผู้ป่วยเก่า 1,018,149 คน ผู้ป่วยใหม่ 302,091 คน) โดยแบ่งออกเป็น “ผู้ป่วยนอก 1,320,240 คน ผู้ป่วนใน 51,187 คน)

ดังนั้น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการก่อสร้าง ” อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ”
(อาคารรักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ )
ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่มาก (Mega Project) เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มาใช้บริการให้พอเพียงกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นอยู่เรื่อยๆ
และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

บริจาคเงินตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป รับพระพุทธปฏิมาสุวรรณภูมิสิริโชค ภปร. (เนื้อผง) 1 องค์
ซึ่งเป็นพระพุทธปางสมาธิ ทรงเครื่องจักรพรรดิ ผ่านพิธีพุทธาภิเษก ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

ผู้สนใจสามารถบริจาคได้ที่

หน่วยพิธีการ ตึกวชิรญาณวงศ์ ชั้นล่าง โทร. 0-2256-4382
ศาลาทินทัต โทร. 0-2256-4937
ฝ่ายการเงิน ตึกอำนวยการ ชั้นล่าง โทร. 0-2256-4268
สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 2 โทร. 0-2256-4440-3

เช็คสั่งจ่าย “ สภากาชาดไทย เพื่อโครงการอาคารรักษาพยาบาลรวมและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ”

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “ โครงการอาคารรักษาพยาบาลรวมและศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ”

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสภากาชาดไทย เลขที่บัญชี 045-5-22129-3
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยจามจุรี สแควร์ เลขที่บัญชี 939-0-01333-3
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยจามจุรี สแควร์ เลขที่บัญชี 630-2-01570-6
ธนาคารออมสิน สาขาหน่วยให้บริการจามจุรี สแควร์ เลขที่บัญชี 00-0013-20-048211-6
ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยจามจุรี สแควร์ เลขที่บัญชี 098-2-00808-5
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาราชประสงค์ เลขที่บัญชี 011-2-73148-4
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาซิลลิคเฮาส์ เลขที่บัญชี 503-1-08964-5
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาปทุมวัน เลขที่บัญชี 008-0-12943-9
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาธนิยะ เลขที่บัญชี 053-2-12978-8

** กรุณาส่งหลักฐานการบริจาค เพื่อใช้ในการออกใบเสร็จรับเงิน มาที่โทรสาร 0-2251-7901 ** หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่

สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย
1873 ถนนพระรามที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2256-4440 – 3 , 0-2251-1218 , 0-2251-6964 , 0-2255-9911
E -mail [email protected] , [email protected]

h3b3db53.jpg