บริจาคสมทบทุนซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ตึกหลวงปู่ชา

Spread the love
h1297f08.JPG