บริจาคค่าถุงยังชีพช่วยผู้ประสบ​ภัย

Spread the love

ปากช่อง โคราชท่วมหนัก บริจาคค่าถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยครับ

น้ำท่วมดินถล่มเข้าขั้นวิกฤติบริจาค เพื่อช่วยค่าถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยพิบัติทั่วไทยครับ
ขณะนี้หลายภาคส่วนของประเทศที่เป็นที่ราบลุ่มประสบภัยพิบัติจากน้ำท่วมอย่างมาก เช่นอ่างทอง อยุธยา
ภาคกลางตอนบน ภาคเหนือ และภาคใต้
“ชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน”เป็นสิ่งสำคัญพื้นฐานอย่างนึงที่ช่วยผู้เดือดร้อนได้อย่างทันท่วงทีและจำเป็นมาก
“ชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน” ประกอบด้วย
ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภค -บริโภค เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในกรณีฉุก เฉินอย่างทันท่วงที
ถ้าท่านใดสนใจช่วยค่า ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภค -บริโภค เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค
เพื่อรวมเป็น “ชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน” ท่านสามารถช่วยได้โดย
โอนเงินเข้าบัญชีสภากาชาดไทย
ชื่อบัญชี : สภากาชาดไทย เพื่อการรับ
บริจาคเงินต่างๆ
เลขที่ : 045-2-88000-6
ประเภท : ออมทรัพย์
ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : สภากาชาดไทย

โดยจุดสำคัญที่สุดเราต้องเน้นว่าต้องการบริจาคเพื่อช่วยค่าถุงยังชีพโดยเฉพาะเราสามารถทำได้โดย
1.หลังจากโอนเงินไปแล้ว
ต้องเขียนระบุใน ใบนำฝากเงิน(Pay In Slip) ว่าโอนเงินจำนวนนี้เพื่อช่วยโครงการชุดธารน้ำใจ
และแฟ็กซ์ใบนำฝากพร้อมเขียนชื่อและที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอนของเรา
ไปที่สำนักงานการคลังสภากาชาดไทย
หมายเลข 0-2250-0120
หรือแฟ็กซ์ใบนำฝากพร้อมเขียนชื่อและที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอนของเราถึงหัวหน้าฝ่ายการเงิน
สำนักงานการคลัง โทร. 02 256-4068

====================
สรุปวิธีการช่วยบริจาคซื้อถุงยังชีพ(ชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน)นะครับ
1.โอนเงินตามที่ท่านต้องการ เข้าบัญชีสภากาชาดไทย เลขที่ : 045-2-88000-6 ออมทรัพย์ ไทยพาณิชย์
2.ต้อง เขียนระบุใน ใบนำฝากเงิน(Pay In Slip) ว่าโอนเงินจำนวนนี้เพื่อช่วยโครงการชุดธารน้ำใจ เพราะเราต้องการช่วยค่า ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภค -บริโภค เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค เพื่อรวมเป็นชุดถุงยังชีพโดยเฉพาะ
3.ต้อง เขียนชื่อและที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แน่นอนของเราเอาไว้ในใบนำฝากเงิน(Pay In Slip)ด้วยนะครับเพราะเขาจะติดต่อกลับมาถ้ามีเหตุขัดข้อง
4.แฟ็กซ์ใบนำฝากเงิน(Pay In Slip)
ไปที่สำนักงานการคลังสภากาชาดไทย
หมายเลข 0-2250-0120
หรือถึงหัวหน้าฝ่ายการเงิน
สำนักงานการคลัง โทร. 02 256-4068
5.จากนั้นทางสภากาชาดจะนำเงินไปซื้อของใช้จำเป็นและมอบให้ผู้ประสบภัยพิบัติต่อไปครับ
หมายเหตุ ถ้ามีอะไรติดขัดสามารถติดต่อได้ที่
กองบรรเทาทุกข์ .สภากาชาดไทย
ฝ่ายการเดินบัญชี
02-2517853-6
เบอร์ต่อ 1310-3
=============================
ชุดธารน้ำใจฯ พระราชทาน ช่วยน้ำท่วมที่อ่างทองและอยุธยา
ด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยในความทุกข์ ของราษฏรที่ต้องประสบกับภัยพิบัติต่างๆ โดยเฉพาะอุทกภัยที่มักเกิดในช่วงฤดูมรสุม ทรงมอบหมายให้สภากาชาดไทย นำสิ่งของพระราชทานมามอบให้กับราษฏรที่เดือดร้อน เพื่อปลอบขวัญให้กับท่านทั้งหลาย สิ่งของพระราชทานในถุงธารน้ำใจในครั้งนี้ แม้จะมีค่าไม่มากมาย แต่เต็มไปด้วยน้ำพระราชหฤทัย และพระเมตาคุณของพระองค์ท่านตลอดมา
สำหรับ “ ชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทาน ” ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภค – บริโภค เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในกรณีฉุกเฉินอย่างทันท่วงที ซึ่งขณะนี้สภากาชาดไทย ได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
วัน ที่ 27 กันยายน 2553 นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการ สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย เดินทางไปมอบถุงยังชีพพระราชทาน ชุดธารน้ำใจช่วยผู้ประสบภัย ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ อบต.โผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง จำนวน 350 ชุด โดยมี นายวิศว ศะศิสมิต ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางศรีพรรณ ศะศิสมิต นายก เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และ นายอำเภอป่าโมก พร้อมคณะให้การต้อนรับ จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังวัดสีกุก ต .น้ำเต้า อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2,000 ชุด พร้อมน้ำดื่มจากมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย จำนวน 2,000 แพ็ค โดย มี นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางวาสินี ผิวผ่อง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนายอำเภอบางบาล พร้อมด้วย คณะให้การต้อนรับ
“ชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราช ทาน” ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องอุปโภค -บริโภค เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตในกรณีฉุก เฉินอย่างทันท่วงที