บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนหมู่ชาวเขาบนพื้นที่สูง ๑,ooo รูป

Spread the love

เชิญร่วมทำบุญสร้างบารมี ทำความดีเพื่อตนเองและแผ่นดิน
เป็นเจ้าภาพ “บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนหมู่ชาวเขาบนพื้นที่สูง ๑,ooo รูป”
ระหว่างวันที่ ๕ – ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗

รายละเอียดดังรูป

h3099abd.JPG