น้ำใจแด่พุทธบุตรชายแดน

Spread the love

เจริญพร ท่านสาธุชน

ด้วยวัดสองเปย ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ในถิ่นทุรกันดาร ได้จัดโครงการ ช่วยเหลือพุทธบุตรชายแดน ถวายเครื่องนุ่งห่มกกันหนาวแด่พระสงฆ์ สามเณร จำนวน ๑๙ ที่พำนักอาศัยอยุ่ในเขตการปกครองคณะสง์ตำบลน้ำไผ่และใกล้เคียง ปัจจุบันสภาพอากาศหนาว บางวัน๕-๑๐ องศา ซึ่งทำให้พระสงฆ์ ระสบกับความลำบากในการอยู่เจริญศรัทธา ญาติโยมชายแดน ทำให้บางวัดบางสำนักสงฆ์ขาดแคลนพระอยู่พำนักอาศัย
จึงขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมด้วยช่วยกัน ร่วมทำบุญ ถวายผ้าห่มนวม ถุงมือถุงเท้า ผ้าคลุมใหล่ อังสะใหมพรม และชุดยาสามัญ จำนวน ๒๙ ชุด ร่วมบุญชุดละ ๑,๙๙๙ บาท หรือตามกำลังศรัทธา
ชื่อบัญชี พระอธิการบัญชา มหาวายาโม บัญชีเลขที่ ๕๓๗-๐-๐๗๒๖๕-๕
ธนาคารกรุงไทย สาขาน้ำปาด
พระอธิการบัญชา มหาวายาโม
ประธานศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ในถิ่นทุรกันดาร / ประสานงาน /เจ้าอาวาสวัดสองเปย

* ทางวัดจะออกใบอนุโมทนาบัตรให้ผู้บริจาคที่แจ้งการทำบุญมาทางวัด
[email protected]

โทร0847020194 พระอาจารย์บัญชา มหาวายาโม เจ้าอาวาสวัดสองเปย

ที่มา www.sangpragay.com/forum/%E0%B8%AA%E0%B8…7%E0%B8%94.html#1725

h670ce60.JPG

h26df6e6.JPG