ทำใจให้เหมือนกระจก

Spread the love

กระจก…..ไม่เลือกที่จะสะท้อนภาพทุกชนิด ฉันใด

จิตใจ……จงเอาเยี่ยงอย่างกระจก

กระจก…..รับรู้ แต่ไม่ยึดถือยึดติดและครอบครอง

ดังนั้น……จึงไม่มีภาพใดใดหลงเหลือหรืออยู่ในกระจก

สายฝน…..ในกระจก หาเปียกกระจกไม่

เปลวไฟ…..ก็หาได้เผาลนกระจกเช่นกัน

ทั้งนี้………เพราะกระจกไม่ได้ให้อำนาจแก่สายฝน และเปลวไฟ

ดังนั้น……จงทำใจของท่าน ให้เป็นดุจการรับรู้ของกระจก อย่ายึดติด เพราะถ้าหากจิตของท่าน หลงยึดถือยึดติด หรือตกเป็นทาสของกิเลสเมื่อใด ความทุกข์ ความเศร้าหมอง ความกังวล ความไม่สบายใจ ย่อมตามมาเมื่อนั้น

นี่คือมรรควิธีแห่งการเพ่งพิจารณาและรับรู้สรรพสิ่งด้วยใจที่สงบบริสุทธิ์ ว่างเปล่าจากการปรุงแต่ง เพื่อปลดปล่อยจิตใจให้ว่างเปล่าหลุดพ้นไปจากภาพมายาธรรมต่าง ๆ ที่คอยฉุดรั้ง หลอกลวงจิตไม่ไห้เห็นถึงความจริงซึ่งจะต้องพยายามทำจิตให้หลุดพ้นจากการยึดติดในสิ่งทั้งปวงเปรียบเหมือนกระจก ฯ

ขอบคุณบทความจาก larnbuddhism

ที่มา variety.teenee.com/saladharm/57482.html