ทำบุญสร้่างพระพุทธรูป (วัดกุญชรชาติการาม วัดช้าง)

Spread the love

ติดต่อทำบุญที่ www.facebook.com/profile.php?id=100006300694419
(วัดกุญชรชาติการาม วัดช้าง)

ชื่อบัญชี วัดกุญชรชาติการาม ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี 119 – 0 – 1 – 1547 – 6 สาขาป่าโมก แบบออมทรัพย์
ในกำหนดการครับ

hd42cfce.jpg