ทอดผ้าป่า เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย​์ ณ โรงพยาบาลพยุหะคีรี

Spread the love

ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์
ณ โรงพยาบาลพยุหะคีรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น.
.
เนื่องจากโรงพยาบาลพยุหะคีรี ให้บริการผู้ป่วยเขตอำเภอพยุหะคีรี และอำเภอใกล้เคียง ได้ดำเนินการก่อสร้างตึกอุบัติเหตุจนแล้วเสร็จ แต่ยังคงขาดงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งล้วนแต่มีราคาสูงมาก จึงจัดทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้น เพื่อระดมทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น ในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2561
โดยมี
พระครูปภัสสรธรรม ปภสสโร เจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย นายอำเภอพยุหะคีรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
.
ร่วมโอนเงินสมทบทุน ได้ดังนี้
ธนาคารกรุงไทย สาขาพยุหะคีรี
เลขที่ 609-026-2366
ชื่อบัญชี “บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลพยุหะคีรี”
.
ติดต่อ-สอบถาม-แจ้งการโอนเงินมาที่
คุณสมบัติ คงมาก โทร 081-283-1301
คุณสุนันทา สกุลยืนยง โทร 092-859-7551

ha445851.png

h2359b3c.png

ha67caa2.png