ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลยโสธร

Spread the love

#มูลนิธิสงฆ์อาพาธ_หลวงปู่ประสาร_สุมโน_โรงพยาบาลยโสธร_ร่วมกับโรงพยาบาลยโสธร จะจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหารายได้ เข้ามูลนิธิฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดูแลพระภิกษุสงฆ์อาพาธและจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้โรงพยาบาลยโสธร โดยกำหนดจะจัดขึ้น ในวันที่ 20 ตุลาคม 2561
ณ วัดป่าหนองไคร้ อ.เมือง จ.ยโสธร

เรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคได้ที่
ชื่อบัญชี มูลนิธิสงฆ์อาพาธ หลวงปู่ประสาร สุมโน โรงพยาบาลยโสธร
เลขบัญชี 315-0-69349-7
ธนาคารกรุงไทย สาขายโสธร