ทอดผ้าป่าจัดซื้อเครื่อมือแพทย์​ค่ายาสำหรับพระสงฆ์และผู้ป่วยสา​มัญ วัดบวรและรพจุฬา

Spread the love

ทอดผ้าป่าจัดซื้อเครื่อมือแพทย์ค่ายาสำหรับพระสงฆ์และผู้ป่วยสามัญ วัดบวรและรพจุฬา โดยมีสมเด็จญานสังวรฯ เมตตาเป็นองค์ิประธาน

ชื่อบช สภากาชาดไทยเพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์
ค่ายา สำหรับพระภิกษุสงฆ์ สามเณรอาพาธ ผู้ป่วยสามัญ
เลขที่บช 045-2-880006
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย

หากท่านต้องการใบเสร็จให้แฟกซสลิปการฝากเงินของท่านพร้อมชื่อที่อยู่
ไปที่โทร 02-2517901 เพื่อออกใบเสร็จเป็นหลักฐานและสามารถลดหย่อนภาษีได้ หรือโทร 02-256-4505, 02-256-4382,02-2517804