ทอดกฐินสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ 29-ตค.65 วัดแจ้งสว่าง จ.อุบลราชธานี

Spread the love
1f4e2.png
1f4e2.png

 ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญสร้างทานมหากุศลในงานทอดกฐินสามัคคี

1f3db.png
1f3db.png

 เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ วัดแจ้งสว่าง #ร่วมบุญตามกำลังศรัทธา

1f64f.png
1f64f.png

#งานบุญ#มหากุศล

1f6a9.png

#ร่วมบุญได้ที่

270d.png
270d.png
2705.png

 ธนาคารกรุงเทพ

2705.png

 เลขบัญชี 3524207077

2705.png

 ชื่อบัญชี “วัดแจ้งสว่าง”

2728.png

#อานิสงส์ของการร่วมทำบุญทอดกฐิน

2728.png
2705.png

 ทำให้เป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์สินมาก และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้โดยง่าย

2705.png

 ทำให้เป็นผู้มีจิตใจแช่มชื่น บริสุทธิ์และผ่องใสอยู่เสมอ

2705.png

 ทำให้เป็นผู้มีจิตใจตั้งมั่น เป็นสมาธิและเข้าถึงธรรมได้โดยง่าย

2705.png

 ได้ชื่อว่าเป็นผู้สามารถใช้ทรัพย์สมบัติให้เกิดเป็นบุญกุศลติดตัวไปในภพเบื้องหน้าได้อย่างเต็มที่

2705.png

 ทำให้เป็นคนรูปงาม ผิวพรรณงาม เป็นที่รักของคนทั่วไป

2705.png

 ทำให้เป็นผู้มีชื่อเสียง เกียรติคุณ น่ายกย่องสรรเสริญ เป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาน่าเคารพนับถือ 

1f64f.png
1f64f.png
1f64f.png