ถวายแสงสว่างในชีวิต ขาดเจ้าภาพโคมระย้า,โคมไฟดาวไลท์ ในพระอุโบสถจำนวนจำกัด

Spread the love

วัดหนองเต่าคำ
ต.มะขุนหวาน
อ.สันป่าตอง
จ.เชียงใหม่
๕๐๑๒๐

ขอเจริญพรญาติโยมเป็นเจ้าภาพชุดโคมไฟ ระย้าคริสตัล ,และชุดหลอดไฟดาวไลท์ ติดตั้งในพระอุโบสถหลังใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์ญาติโยมผู้มีบุญได้มาร่วมถวายแสงสว่างเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในช่วงถวายหลอดไฟข้ามปีสั่งสมศีล ทาน บารมี ข้าม พ.ศ.ครั้งนี้กับทางวัด

ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. เจ้าภาพโคมระย้า ๑ ชุด จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท
๒. สปอร์ไลท์ ส่ององค์พระประธาน ๒ ดวงๆละ ๑,๙๐๐ บาท (มีเจ้าภาพครบแล้ว)
๓. ชุดหลอดไฟดาวไลท์พร้อมหลอด จำนวน ๔๘ ชุดๆละ ๕๐๐ บาท

ร่วมบุญ
ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย (สาขาสันป่าตอง)

ชื่อบัญชี วัดหนองเต่าคำ (ก่อสร้างอุโบสถ )

เลขที่บัญชี 524-0-31159-5

หรือจะติดต่อสอบถามทางวัดโดยตรงได้ที่

098 -7492893 พระรัชพล วัดหนองเต่าคำ

hc53da86.jpg

h077a06a.jpg

hd1f0efb.jpg
h8183bdf.jpg