ถวายเก้าอี้ฟูกเบาะให้เป็นทานบา​รมีเพื่อไว้ใช้งานในพระศาสนาจำน​วน ๕๐ ตัวๆละ ๕๙๐ บาท

Spread the love

ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านเนื่องด้วยทางวัดหนองเต่าคำ ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ จะได้จัดซื้อเก้าอี้ฟูกเบาะให้เป็นทานบารมีเพื่อไว้ใช้งานในพระศาสนา ดังนั้นทางวัดจึงขอเมตตาญาติโยมผู้ใจบุญ นายทุนผู้ใจดี เศรษฐีผู้มีบารมีทุกท่านมาร่วม จำนวน ๕๐ ตัว ๆละ ๕๙๐ บาท

ร่วมบุญตามจิตศรัทธา


ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย (สาขาสันป่าตอง)

ชื่อบัญชี วัดหนองเต่าคำ (บูรณะถาวรวัตถุ )

เลขที่บัญชี 524-0-23982-7

หรือจะติดต่อสอบถามทางวัดโดยตรงได้ที่

081 -9934002 พระรัชพล วัดหนองเต่าคำ

h6d6ae16.jpg