ต้องการหนังสือนักธรรมชั้นตรี, ชั้นโท, ชั้นเอก เพื่อถวายแดวัดป่า, สำนักสงฆ์, วัดต่างๆ

Spread the love
hd0f0d53.jpg

สำนักสงฆ์, วัดป่า, วัดต่างๆที่อยู่ตามชนบท หลายแห่ง ที่อยู่ห่างไกลจากตัวอำเภอ, ตัวจังหวัด จึงไม่มีสำนักเรียน ทำให้พระบวชใหม่ ไม่มีโอกาสได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างแท้จริง หลายๆคนที่ลางานมาบวชเพื่ออยู่จำพรรษา 3 – 4 เดือน แล้วก็ลาสิกขาออกไป ให้คนทั่วไปได้เรียกว่าทิด แต่ตัวเขาเองยังไม่แน่ใจเลยว่า ที่บวชมา 3 -4 เดือนนั้น ได้อะไรบ้าง บางคนหนักกว่านั้นอีก ( เรื่องจริง ) ลาสิกขาออกมาแล้วไม่เข้าวัดอีกเลย หมดศรัทธา ในพระศาสนา
แต่ก็มีวัดอีกหลายๆแห่ง ตามชนบท ที่จะมีพระบวชใหม่มาอยู่จำพรรษาเป็นจำนวนมากถึง 10 – 30 รูปและประมุขสงฆ์ของวัดหลายแห่ง ท่าน ก็ได้เล็งเห็นความสำคัญ ที่ต้องการให้พระบวชใหม่ ได้เรียนรู้พระธรรมวินัยพื้นฐาน เช่น นวโกวาท , นักธรรมชั้นตรี ก็ยังดี ก่อนที่ท่านเหล่านั้นจะลาสิกขาออกไปใช้ชีวิตฆราวาส อย่างน้อยเขาก็จะได้รู้ว่าพระสงฆ์จริงๆ ควรปฏิบัติตนเช่นไร เป็นอุบาสกผู้มีปัญญา ช่วยอุปถัมภ์ค้ำชู พระศาสนาสืบไป ดังนั้น วัดหลายๆแห่ง ตามชนบท จะมอบหมายให้พระภิกษุผู้ทรงธรรม ทรงวินัย แตกฉานทั้งอรรถะและพยัญชนะ เป็นผู้สอนพระธรรมวินัย หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี แด่พระบวชใหม่ ส่วนนักธรรมชั้นโท และนักธรรมชั้นเอก ก็สำหรับพระสงฆ์ที่ผ่านนักธรรมชั้นตรีมาแล้ว ท่านทั้งหลายเหล่านี้ ต้องอ่านหนังสือเอง ทำความเข้าใจเอง ถ้าไม่เข้าใจจริงๆก็ค่อยถามท่านผู้รู้ แม้สมัยที่ข้าพเจ้า ( อาตมา ) บวชใหม่ การศึกษาพระธรรมวินัยต้องขวนขวายหาอ่านเอง เพราะอยู่ในท้องถิ่นชนบท ไม่มีผู้สอน แดพระสงฆ์ในวัดท่านก็รู้ละว่า ต้องปฏิบัติตนอย่างไร เพราะครูบาอาจารย์ท่านก็ชี้แนะเหมือนกัน แต่ถ้ารูปไหนต้องการจะสอบ ก็ต้องช่วยเหลือตัวเอง ข้าพเจ้า ( อาตมา ) ก็สามารถสอบผ่าน นักธรรมตรี, โท, เอก โดยที่ไม่เคยเข้าห้องเรียนเลย
วัดต่างๆในท้องถิ่นชนบท ยังขาดหนังสือนักธรรมชั้นตรี ( อยู่พอสมควร ตามที่ข้าพเจ้าทราบ ) เพื่อใช้สอนพระบวชใหม่ และ หนังสือนักธรรมชั้นโท, ชั้นเอก สำหรับให้พระเก่าท่านได้อ่านได้ศึกษา เพิ่มเติม
ต้องการหนังสือนักธรรมชั้นตรี 10 ชุด ชุดละ 370 บาท
ต้องการหนังสือนักธรรมชั้นโท 5 ชุด ชุดละ 370 บาท
ต้องการหนังสือนักธรรมชั้นตรี 5 ชุด ชุดละ 370 บาท
ตั้งใจว่าจะถวายก่อนเข้าพรรษา หรือ หลังเข้าพรรษาไปแล้ว แต่ต้องก่อนที่เปิดสอน ซึ่งแต่ละวัดจะมีเวลาเปิดสอนต่างกัน บางวัดก็สอนตอนกลางๆพรรษาก็มี บางวัดก็จะเปิดสอนก่อนออกพรรษาหนึ่งเดือนก็มี

หากท่านใด ต้องการร่วมทำบุญ… บริจาคได้ที่
ธนาคาร กสิกรไทย
ประเภท ออมทรัพย์
สำนักงานย่อย ถนนเดชอุดม
ชื่อ พระ อาจารย์ อุดร
เลขที่ 007 – 3 – 36670 – 4