ต้องการหนังสือทำวัตรสวดมนต์แปล​ จำนวนมาก

Spread the love

เนื่องด้วยวัดบ้านด่านเม่นเป็นวัดที่อยู่ในเขตชายแดน มีความขาดแคลนหนังสือทำวัตรสวดมนต์เพื่อให้ประชาชนที่มาร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้าเย็น จึงขอความอนุเคราะห์ท่านผู้มีจิตรศรัทธา ร่วมบริจาคหนังสือทำวัตรสวดมนเย็นเพื่อเป็นธรรมทานในครั้งนี้

ท่านใดต้องการร่วมเป็นเจ้าภาพหนังสือทำวัตรสวดมนต์ สามารถ สอบถามรายละเอียดได้ที่ พระอธิการสงวน ธมฺมธีโร เจ้าอาวาสวัดบ้านด่านเม่น โทร 0881106150