ต้องการสื่อธรรมะ +cd และประวัติวันสำคัญทางศาสนา วัดชมพูสถิตย์

Spread the love

เนื่องด้วยทางวัดชมพูสถิตมีความประสงค์ต้องการสื่อธรรมะ +cd วันสำคัญทางศาสนา
และประวัติวันสำคัญทางศาสนา หนังสือธรรมะและcd ธรรมะต่างๆ

ที่อยู่ พระวิวัฒน์ สุภาทโร
52 วัดชมพูสถิตย์
ตำบลยุโป
อำเภอเมือง
จังหวัดยะลา 95000