ต้องการผู้อุปถัมภ์ผ้าไตรและเครื่องบวชพระ

Spread the love

เนื่องด้วยมีกุลบุตร 2 ท่านได้เข้ามาปรึกษากับอาตมาว่ามีความศรัทธาอยากจะบวชอุทิศตัวต่อพระรัตนตรัย แต่ยังขาดเครื่องบวช อาตมาภาพก็ไม่มีปัจจัยด้วยจึงขอบอกบุญต่อมายังพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่มีจิตศรัทธา ต้องการเป็นเจ้าภาพบวชพระ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
พระอาจารย์ กฤษฎา สุปัญโญ
วัดบูรณสามัคคี ม.5 ต.ตากูก
อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์
082-1125954

เครื่องบวช
เครื่องอัฐบริขาร
อัฐบริขาร คือเครื่องใช้สิ่งจำเป็นสำหรับพระภิกษุ หรือเป็นเครื่องอาศัยในการดำรงเพศบรรพชิต มีทั้งหมด ๘ อย่าง ได้แก่ บาตร จีวร สบง สังฆาฏิ ผ้าประคดเอว เครื่องกรองน้ำกล่องเข็ม พร้อมด้าย มีดโกน และหินลับมีด

ท่านสามารถร่วมจองเป็นเจ้าภาพได้ดังนี้
๑. ไตรครอง ๑ ชุด ประกอบด้วย อันตรวาสก อุตราสงค์สังฆาฏิ กายพันธน์ ผ้าอังสะ และผ้ารัดอก (ขอเป็นผ้าไตรสีขาว ๒ ชุด ขนาด 2×3 เมตร)

๒. บาตร พร้อมทั้งเชิงรอง สลกบาตร สายสพาย (บาตรเคลือบ จำนวน ๒ ลูก )

๓. มีดโกนพร้อมทั้งหินลับมีดโกน ย่าม (ย่าม สีน้ำตาล) ๒ชุด
๔.เข็มเย็บผ้า พร้อมทั้งกล่องเข็มและด้าย ๒ ชุด
๕. เครื่องกรองน้ำ (ธมกรก) ๒ ชุด
๖. กรด พร้อมมุ้งกรด ๒ ชุด
๗. ตาลปัตร ผ้าเช็ดหน้า ร่ม รองเท้า ๒ชุด
๘. โคมไฟฟ้า ไฟฉาย นาฬิกา ผ้าขนหนู ๒ ชุด
๙. สันถัต (อาสนะ) ๒ ชุด จองแล้ว lotus2557

โปรดส่งมาที่
พระอาจารย์กฤษฎา สุปัญโญ
วัดบูรณสามัคคี ม.ที่ 5
ต.ตากูก อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์
32000
ขออนุโมทนาบุญ