ต้องการจิตอาสาสอนการบ้านนักเรี​ยนตาบอดที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกร​ุงเทพ

Spread the love

ต้องการอาสาสมัครสอนการบ้านน้องๆผู้พิการทางสายตา ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ จันทร์-ศุกร์ เวลา 15.00 น – 18.00 น นักเรียนอยู่ในระดับชั้น ม.1-ม.6 หนังสือเรียนเหมือนเด็กปกติทั่วไป

hb02e2e4.jpg