ด่วน ๑ วันสุดท้ายทอดกฐินตกคัาง ขาดเจ้าภาพ ๑๐กอง ร่วมบุญได้ถึง๑๔ พ.ย.ปิดกองบุญ๐๙.๐๐น.

Spread the love

ขอเชิญร่วมจองเป็นเจ้าภาพกฐินตกค้าง ๔ วัดในเขตชายแดนลาว-ไทย
เจริญพรสาธุชนพุทธบริษัท

เนื่อง จากอาตมาภาพ หลวงปู่เณรพุทธชินเรศ ( พระอาจารย์บัญชา มหาวายาโม ) วัดสองเปย หรือสำนักวิปัสสนาป่าภูเมี่ยง หมู่ ๘ บ.ปางขามป้อม ต.น้ำไผ่ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ ได้สำรวจวัดที่ไม่มีการจองกฐิน ในถิ่นธุรกันดาร โดยได้สำรวจทุกวัดแล้วว่ามีวัดจำนวน ๔ วัด ที่ไม่มีเจ้าภาพจองเป็นเจ้าภาพกฐิน
วัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพจองกฐิน ดังต่อไปนี้ 
๑ .สำนักสงฆ์กรองแก้ว อ.ด่านซ้าย จังหวัดเลย (มอบให้เจ้าหน้าที่ไปถวายแทนเจ้าภาพ ทางใกล)
๒ . สำนักสงฆ์ห้วยตราด อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
๓.วัดบ้านแปด อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
๔.วัดป่าห้วยมุ่น (ธรรมยุติ)ต.ห้วยมุ่น อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
โดยญาติธรรม สามารถแจ้งความจำนง ในการจองเป็นเจ้าภาพทอดกฐิน วัดละ ๑๐ กองๆ ละ ๒,๕๕๕ บาท ซึ่งจะในแต่ละวัดจะได้เงินบำรุงวัด วัดละ ๒๕,๕๕๐บาท (สองหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาท)
จึง ขอเรียนเชิญเจริญพร พุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญได้ร่วมบุญจองเป็นเจ้าภาพในแต่ละวัด ก่อนวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖

โดยวิธีการคือบริจาคโดยการโอนปัจจัยร่วมทำบุญได้ที่
ชื่อบัญชี พระอาจารย์บัญชา มหาวายาโม
บัญชีเลขที่ ๕๓๗-๐-๐๗๒๖๕-๕
ธนาคารกรุงไทย สาขาน้ำปาด
เจริญพร
หลวงปู่เณรพุทธชินเรศ
( พระอาจารย์บัญชา มหาวายาโม )
ประธานศูนย์ช่วยเหลือพระสงฆ์ในถิ่นทุรกันดาร / ประสานงาน /เจ้าอาวาสวัดสองเปย

* ทางวัดจะออกใบอนุโมทนาบัตรให้ผู้บริจาคที่แจ้งการทำบุญมาทางวัด
[email protected]

กำหนดการ
วันจันทร์ ที่ ๑๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖
เวลา ๐๘.๐๙ น.ทอดถวาย ทีละวัด ที่มีเจ้าภาพโดยเจ้าภาพเป็นผู้นำไปถวาย
วัดสองเปย (สำนักวิปัสสนาป่าภูเมี่ยง) ม. ๘ ชุมชนสองเปย – บ้านปางขามป้อม ตำบลน้ำไผ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์๕๓๑๑๐ โทร0847020194