ด่วน..บุญใหญ่ภาคฤดูร้อนปี 58 รุ่นที่ 23

Spread the love

ด่วน..บุญใหญ่ภาคฤดูร้อนปี 58 รุ่นที่ 23 

ด้วยวัดพันษี โรงเรียนพระปริยัติธรรมพันษีวิทยา ได้จัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 รุ่นที่ 23 ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม ถึง 14 เมษายน 2558

ดังนั้น ทางโครงการจึงประกาศขอเชิญชวนผู้ใจบุญทุกท่าน ที่ประสงค์จะร่วมบุญต่ออายุพระพุทธศาสนา สามารถแจ้งความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานบุญครั้งนี้ได้ ดังนี้

1.เจ้าภาพถวายข้าวต้ม วันละ 700 บาท จำนวน 14 วัน รับ 14 เจ้าภาพ
2.เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล เจ้าภาพละ 1000 บาท จำนวน 13 วัน รับ 13 เจ้าภาพ
3.เจ้าภาพน้ำปานะ เจ้าภาพละ 500 บาท จำนวน 13 วัน รับ 13 เจ้าภาพ
4.เจ้าภาพผ้าไตรจีวร เจ้าภาพละ 600 บาท จำนวน 60 ไตร รับ 60 เจ้าภาพ
5.เจ้าภาพทุนการศึกษา เจ้าภาพละ 300 บาท จำนวน 60 ทุน รับ 60 เจ้าภาพ

สามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่
ธนาคาร กรุงเทพฯ
สาขา ศรีขรภูมิ
บัญชีเลขที่ 406-061861-0
ชื่อบัญชี พระสมรัก ญาณธีโร

ผู้มีจิตศรัทธาท่านใดที่ได้ร่วมบุญรายการใดรายการหนึ่งที่ต้องการใบเกียรติบัตร จากโครงการ สามารถแจ้งความประสงค์ไปได้ที่ [email protected] หรือ ส่งที่อยู่ผ่าน LINE หรือ SMS เพื่อขอรับได้ที่ 0862602702 ทางโครงการจะจัดส่งไปให้หลังจากเสร็จโครงการไปแล้ว 15 วัน

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย โดยมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธาน ช่วยดลบันดาลให้ท่านผู้ใจบุญที่ได้มีส่วนร่วมในการทำบุญครั้งนี้ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ รวมทั้งโภคทรัพย์ และอริยทรัพย์ ขอคำว่า “ไม่มี ไม่รู้” จงอย่างปรากฏมีแท่ท่าน และขอให้อานิสงส์ ผลบุญในครั้งนี้ ส่งผลให้ท่านผู้ใจบุญทุกท่านสมความปรารถนาทุกประการเทอญ

รายนามผู้ร่วมบุญดูได้ที่
www.phrasomrak.com