ด่วน…ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทบวชพระ ๑ รูป วันที่ ๓๑ ม.ค.๕๖

Spread the love
เจริญพร..เรียนเชิญ ญาติธรรมทุกท่านร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพในการบรรพชาอุปสมบทบวชพระในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ จำนวน ๑ รูป เพื่อเป็รทาญาติธรรมในการศึกษาพระธรรมวินัย และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยาวนานสืบต่อไป กำหนดการอุปสมบท ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ พัธสีมาวัดพิพิธมาลี บ้านป่าดวน ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งจะได้จำวัดเพื่อศึกษาธรรมะ ณ วัดศรีสว่างมงคล…
..ในการอุปสมบทครั้งนี้ทางวัดต้องใช้งบประมาณจำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท เพื่อจัดหาเครื่องอัฐบริขารถวายพระสงฆ์ ( พระบวชใหม่)..
อัฐบริขาร…
๑. ผ้าไตร ๑ ชุด
๒.บาตร ๑ ชุด
๓.กรด ๑ หลัง
๔.ตาลปัตร ย่าม ผ้าเช็ดหน้า ร่ม รองเท้า ปิ่นโต จาน ช้อน ส้อม
๕.เสื่อ หมอน ผ้าห่ม มุ้ง ไฟฉาย สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ขันน้ำ
๖.อุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ เช่น โคมไฟ กาต้มน้ำ กระติกน้ำร้อน ฯลฯ
๗.ถวายปัจจัย พระอุปัฌชย์ , พระกรรมวาจาจารย์ , พระอนุสาวนาจารย์, พระนั่งลำดับ

…ติดต่อสอบถามร่วมทำบุญในนาม “ ชื่อบัญชี วัดศรีสว่างมงคล ” หมายเลขบัญชี 402 – 804450 – 3 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) ประเภทออมทรัพย์ สาขาวาปีปทุม ( มหาสารคาม) โทร. 084 – 7972215

…………งบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท………
ก่อนวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖