ด่วนในวันนี้..ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี กองละ 500 บาท วัดฟ้าห่วนใต้ จ.ยโสธร

Spread the love

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐฺินสามัคคีปลอดอบายมุข กองละ 500 บาท ทอดถวาย ณ วัดฟ้าห่วนใต้ บ้านฟ้าห่วน ตำบลฟ้าห่วน อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2556

ท่านที่จองเป็นเจ้าภาพ หรือร่วมบุญ ให้ท่านส่งรายชื่อเจ้าภาพ และชื่อผู้ที่จะอุทิศให้ หรือจะสร้างเสริมบารมีให้ตนเอง ให้แจ้งมาด้วย เพื่อจะได้พิมพ์ติดถังต้นกฐิน (ดังรูป) และจะให้คณะพุทธบุตรช่วยแห่ต้นกฐิน…… ปิดรับพรุ่งนี้เช้า

สามารถร่วมทำบุญได้ที่
ธ.กรุงไทย สาขาศรีสะเกษ
บัญชีเลขที่ 311-3-01066-7
ชื่อบัญชี พระสุริยัน โสภโน

ติดต่อสอบถามดูรายละเอียดของวัดได้ที่: www.facebook.com/phrasuriyan.sopano
หรือโทร 087-9609715 ,082-3790832 (พระสุริยัน โสภโน) E-mail: [email protected]

h6648b94.JPG

h58e54fe.JPG