ด่วนที่สุด..ท่านที่ต้องการเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทบวชพระ วันที่ ๗ / ๑๒ /๕๖

Spread the love
เจริญพร..ญาติธรรมทุกท่านที่ต้องการร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบรรพาอุปสมบทบวชพระ จำนวน ๑ รูป ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ เนื่องด้วยมีญาติธรรม ชื่อ นายสันติ พลทอง ซึ่งเป็นญาติธรรมผู้มีจิตเลื่อมใส่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาต้องการอุปสมบทศึกษาพระธรรมวินัยจึงได้มาปรึกษาอาตมา แต่อาตมาไม่มีปัจจัยพอในบวชพระในครั้งนี้ได้ร่วมบุญ งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท 
ซึ่งสิ่งที่ต้องเตรียม คือ..
๑. ผ้าไตร ๑ ชุด
๒.บาตร ๑ ชุด
๓.ตาลปัตร ย่าม ผ้าเช็ดหน้า ร่ม รองเท้า ปิ่นโต จาน ช้อน ส้อม
๔.เสื่อ หมอน ผ้าห่ม มุ้ง ไฟฉาย สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ขันน้ำ
๕.อุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ เช่น โคมไฟ กาต้มน้ำ กระติกน้ำร้อน ฯลฯ

ติดต่อสอบถามร่วมทำบุญในนาม “ ชื่อบัญชี วัดศรีสว่างมงคล ” หมายเลขบัญชี 402 – 804450 – 3 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) ประเภทออมทรัพย์ สาขาวาปีปทุม ( มหาสารคาม) โทร. 084 – 7972215

…………งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท………
ก่อนวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๖