ด่วนที่สุด..ช่วยวัดเจาะน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท

Spread the love

เจริญพร ..วันนี้ทางวัดศรีสว่างมงคล ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด มีบุญด่วนมาบอกอีกรอบครับ เพราะทางวัดกำลังได้รับภัยธรรมชาติ คือ ภัยแล้งเนื่องจากวัดมีพื้นที่เป็นป่าไม้ติดทุ่งนาไม่มีแหล่งน้ำรองรับในการอุปโภคบริโภค ทำให้ขาดน้ำในการใช้อาศัยเพียงน้ำปะปาจากหมู่บ้านก็ไม่พอ ทำให้ทางวัดขาดน้ำในการใช้สอย ดังนั้นอาตมา พระอธิการสุพจน์ สุทฺธิญาโณ เจ้าอาวาสวัดศรีสว่างมงคล จึงขอบอกบุญมายังญาติธรรมผู้ใจบุญทั้งหลายได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้ เพื่อเจาะบาดาลนำน้ำมาใช้ภายในวัดให้พระสงฆ์ สามเณร ได้ใช้อย่างสะดวกและเพื่อประโยชน์ในการอื่น..

..ติดต่อร่วมทำบุญได้ที่…
พระอธิการสุพจน์ สุทฺธิญาโณ เจ้าอาวาส โทร. 084 – 7972215
หรือนาม “ ชื่อบัญชี วัดศรีสว่างมงคล ” หมายเลขบัญชี 402 – 804450 – 3 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด ( มหาชน ) ประเภทออมทรัพย์ สาขาวาปีปทุม ( มหาสารคาม)

…มีความประสงค์ต้องการบุญนื้อย่างเร่งด่วน..ครับ เพราะตอนนี้ภายในวัดไม่มีน้ำใช้มาหลายวันแล้ว..